Search
Close this search box.

Historie Královských škol

Historie královských škol

Královské školy vznikly jako odpověď na vysokou poptávku rodičů o studium se zaměřením na rozšířené vyučování dvou a více jazyků. V královských školách se český a anglický jazyk vyučují takzvanou bilingvní (dvojjazyčnou) metodou, ve které se žáci učí zároveň ve dvou jazycích. to znamená, že v jedné hodině jsou k dispozici dva učitelé, kteří každý vyučuje ve svém rodnm jazyce.

Mateřská škola byla založena v budově bývalého zdravotního střediska a prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2011–2012, aby vyhovovala náročným potřebám mateřské školy a poskytovala vysoce kvalitní služby.

Cílem mateřské školy je poskytovat nadstandardní péči o předškolní děti a soustavné vzdělávání, které rozvíjí jejich dovednosti a znalosti.

V roce 2019 jsme zahájili návazné studium na Královské základní škole v Praze Troji, kde předškoláci mohou pokračovat ve česko-anglickém bilingvním vzdělávacím systému. Královská základní škola navazuje na tradici Královské mateřské školy, která má více než 500 šťastných absolventů. Někteří z nich pokračují ve vzdělávání v bilingvním prostředí na Královské základní škole.

Jedinečným rysem našich škol je bilingvní vzdělávací program, který umožňuje žákům komunikovat jak v češtině, tak v angličtině. Ve výuce jsou přítomni čeští učitelé a anglicky mluvící rodilí mluvčí s odpovídajícím vzděláním. Klade se důraz na profesionální i osobnostní kvality našeho pedagogického týmu, včetně jejich neustálého růstu a sebevzdělávání.

Vytváříme přátelské a motivující prostředí, které podporuje vzájemnou komunikaci, toleranci, samostatnost a osobitost každého žáka. Naše školy jsou místem, kde se děti cítí bezpečně a mají prostor pro svůj osobní rozvoj a objevování nových věcí.

Královské školy dále rozšiřují svou nabídku akvizicí již fungující střední školy zaměřené na ekonomiku, veřejnou správu a podnikání. Tato střední škola postupně přejde do systému Královských škol a bude pokračováním studia pro naše studenty i pro studenty jiných škol, kteří se chtějí zapojit do našeho bilingvního vzdělávacího systému.