Search
Close this search box.

Náš tým

Tým Královské střední školy
Monika Windsor - ředitelka školy

Monika Windsor

Ředitelka školy, učitelka občanské výchovy

windsorm@skolabohnice.cz

Michaela Koktová Jamrišková – zástupkyně ředitelky, učitelka anglického jazyka

Michaela Koktová Jamrišková

Zástupkyně ředitelky, učitelka anglického jazyka

koktovam@skolabohnice.cz

Andrew Buring

Vedoucí anglických studií, učitel anglického jazyka, koordinátor Cambridge testů

buringa@skolabohnice.cz

Kristýna Dlouhá

Učitelka českého jazyka

dlouhak@skolabohnice.cz

Mgr.Blanka Nejedlá učitelka českého jazyka a španělštiny

Blanka Nejedlá

Učitelka českého jazyka a španělštiny

nejedlab@skolabohnice.cz

Anežka Bendová

Učitelka matematiky a fyziky

bendovaa@skolabohnice.cz

Martin Suntych

Martin Suntych

Učitel matematiky, fyziky a informatiky

suntychm@skolabohnice.cz

Jan Špíšek – učitel dějepisu

Jan Špíšek

Učitel dějepisu

spisekj@skolabohnice.cz

Štěpán Hladík - Královská střední škola

Štěpán Hladík

Učitel zeměpisu, hospodářského zeměpisu a tělesné výchovy

hladiks@skolabohnice.cz

Jitka Dyková - Tým Královské střední školy

Jitka Dyková

Učitelka biologie a chemie

dykovaj@skolabohnice.cz

Petra Vávrová - Tým Královské střední školy

Petra Vávrová

Učitelka odborných předmětů

vavrovap@skolabohnice.cz

Alena Panáčková - Královská střední škola tým

Alena Panáčková

Učitelka odborných předmětů

panackovaa@skolabohnice.cz

Jaromír Beneš - tým Královské střendí školy

Jaromír Beneš

Učitel odborných předmětů

benesj@skolabohnice.cz

Viktorie Jandová - učitelka Královské střední školy

Viktorie Jandová

Učitelka anglického jazyka

jandovav@skolabohnice.cz

Nikolina Dvořák Vukovićová - tým Královské střední školy

Nikolina Dvořák Vukovićová

Učitelka španělštiny, koordinátorka jazykových pobytů

vukovicovan@skolabohnice.cz

Eva Artigas - Královská střední škola tým španělština

Eva Artigas

Učitelka španělštiny

artigase@skolabohnice.cz

Magdalena Hromková - tým Královské střední školy

Magdalena Hromková

Učitelka občanské výchovy a společenské kultury

hromkovam@skolabohnice.cz

Veronika Bártová - Královská střední škola tým

Veronika Bártová

Učitelka tělesné výchovy, koordinátorka sportovních a pobytových akcí

bartovav@skolabohnice.cz

Michala Maličká

Studijní oddělení ostatních forem studia (dálkové, kombi, dis)

malickam@skolabohnice.cz

Vladěna Heliová

Studijní oddělení denní formy

office@skolabohnice.cz

Aneta Denda

Kancelář školy

dendaa@skolabohnice.cz