Search
Close this search box.

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Informace o Královské střední škole

Od 21. 5. podávejte až 3 přihlášky (čas máte do 24. 5.) – jednejte rychle (na základě informací z DIPSY budou přihlášky do 2. kola přijímány od 21. 5.)

Na naší střední škole právě probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro několik studijních oborů. Každý obor má specifická kritéria a počet míst, která jsou k dispozici. Zde jsou detaily pro některé z nich:

  • Veřejnosprávní činnost (denní forma): Přijímáme 20 žáků. Hodnocení zahrnuje jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které tvoří 72 % celkového hodnocení, a školní přijímací zkoušku ve formě pohovoru, která má možnost získat až 39 bodů​
  • Podnikání (dálková forma): Tento obor nabízí 30 míst. Přijímací zkoušky zahrnují testy z matematiky a českého jazyka, které jsou rovněž hlavním hodnoticím kritériem​
  • Veřejnosprávní činnost (dálková forma): Nabízíme také 30 míst pro studium veřejnosprávní činnosti v dálkové formě. Kritéria jsou podobná jako u denní formy​
  • Obchodní akademie (denní forma): Pro toto kolo je vypsáno 17 míst. Hodnocení zahrnuje jak jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušku, která zahrnuje pohovory na různá témata​.

Pro všechny obory platí, že kromě standardních testů se hodnotí i školní výsledky a chování, a v případě nerozhodnosti se může přistoupit k losování. Více informací o kritériích a procesu přijímacího řízení lze najít na tomto webu UCHAZEČ > Kritéria přijímacích zkoušek – 2. kolo.

Držíme všem uchazečům palce a těšíme se na nové studenty, kteří se přidají k naší školní komunitě!