Search
Close this search box.

Základní informace

Informace o Královské střední škole

Královská střední škola, s.r.o. je prestižní čtyřletá střední odborná škola se zaměřením na ekonomické, veřejnosprávní a podnikatelské obory. Jsme hrdí na naši tradici v poskytování vzdělání na vysoké úrovni a naší schopnost připravit naše studenty na úspěšnou kariéru a perspektivní budoucnost.

Naše škola nabízí flexibilní možnosti studia, které jsou přizpůsobeny potřebám a preferencím našich studentů. Můžete si vybrat mezi studiem ve formě denního studia, které nabízí intenzivní a interaktivní výuku přímo na naší škole, nebo mezi dálkovou formou studia, která umožňuje flexibilitu a možnost studovat z pohodlí domova.

V rámci našich odborných oborů se zaměřujeme na poskytování moderních a relevantních znalostí v oblastech ekonomie, veřejného sektoru a podnikání. Naše kvalifikované pedagogické týmy, složené z odborníků s bohatými zkušenostmi, se s vášní věnují přenosu svých znalostí a dovedností na naše studenty. Vytváříme stimulující vzdělávací prostředí, které podporuje aktivní učení, kritické myšlení a praktickou aplikaci vědomostí.

Při studiu na Královské střední škole nezískáváte pouze teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a zkušenosti, které jsou klíčové pro úspěch v pracovním prostředí. Spolupracujeme s renomovanými partnery a podnikatelskými subjekty, abychom našim studentům poskytli příležitosti k absolvování stáží, pracovních zkušeností a kontaktů s průmyslovými lídry.

Důraz klade naše škola také na rozvoj osobnosti a celkového růstu našich studentů. Nabízíme širokou škálu kulturních a sportovních aktivit, které podporují komplexní vzdělávání a sociální interakci. Zároveň klademe důraz na etické hodnoty, respekt, spolupráci a odpovědnost, které jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího procesu.

Připojte se k nám na Královské střední škole a objevte široké možnosti, které vám nabízíme. Nejenže získáte kvalitní vzdělání ve svém oboru, ale také si vybudujete silnou základnu pro vaši budoucí kariéru. Jsme tu proto, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů a připravili vás na výzvy a příležitosti, které vás čekají.

Buďte součástí naší inspirativní a podpůrné školní komunity, kde se setkáte s nadšenými učiteli a stejně motivovanými spolužáky. Naše škola je místem, kde se setkávají talent, vášeň a inovace, a společně vytváříme prostředí pro vaši osobní i profesní transformaci.

Informace o Královské střední škole

Probíhá 2. kolo přijímacího řízení

Více informací naleznete: UCHAZEČ > Kritéria přijímacích zkoušek – 2. kolo