Search
Close this search box.

Obchodní akademie

Obchodní akademie Královské střední školy v Praze

Obchodní akademie je ekonomicky a podnikatelsky zaměřený studijní obor, který poskytuje široké ekonomické vzdělání s významným podílem všeobecné složky, což odpovídá současným požadavkům praxe na adaptabilitu absolventů.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V současné době máme možnost v rámci školního vzdělávacího programu volnější tvorby učebního plánu podle místních podmínek. Klademe tak větší důraz na ty předměty, které považujeme v našich podmínkách a na základě zájmu studentů za potřebnější a důležitější.

Odbornými předměty jsou ekonomika, ekonomie, účetnictví, právo, informační technologie, písemná a elektronická komunikace – psaní na PC, všeobecně vzdělávacími předměty jsou jazyky (čeština, angličtina, němčina, příp. ruský, španělský nebo francouzský jazyk) a matematika, které jsou doplněny povinným rozsahem všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je dějepis, občanská nauka, společenská kultura aj.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V OBORU

Absolventi mají možnost najít uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách, především s ekonomickým nebo právním zaměřením.

Probíhá 3. kolo přijímacího řízení - pouze dálkové obory

Více informací naleznete: UCHAZEČ > Oznámení o 3. kole přijímacích zkoušek