Search
Close this search box.

Zaměření školy

Zaměření soukromé Královské střední školy v Praze

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním na jiných školách naše škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – denní a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium

63-41-M/02 Obchodní akademie –  denní a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium 

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami naše škola vyučuje a přijímá do prvního a druhého ročníku dvouletého nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L/51 Podnikání –  dálková forma vzdělávání – dvouleté studium

Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálková na  denní formu.

Výuka v oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, probíhá každý pracovní den v souladu se veřejnými školami. 

Probíhá 3. kolo přijímacího řízení - pouze dálkové obory

Více informací naleznete: UCHAZEČ > Oznámení o 3. kole přijímacích zkoušek