Search
Close this search box.

2.kolo Přijatí žáci – obchodní akademie

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, DES OA 76-23, DES OA 295-23, DES OA 294-23, DES OA 147-23, DES OA 120-23, DES OA 229-23, DES OA 119-23, DES OA 122-23, DES OA 258-23, DES OA 10-23, DES OA 16-23, DES OA 278-23, DES OA 249-23, DES OA 46-23, DES OA 160-23, DES OA 135-23, DES OA 90-23, DES OA 273-23, DES OA 226-23

NÁHRADNÍCI

DES OA 134-23, DES OA 292-23, DES OA 215-23, DES OA 127-23, DES OA 259-23, DES OA 235-23, DES OA 06-23, DES OA 17-23, DES OA 130-23, DES OA 201-23, DES OA 136-23, DES OA 142-23, DES OA 196-23, DES OA 115-23, DES OA 293-23, DES OA 121-23, DES OA 137-23, DES OA 129-23, DES OA 34-23, DES OA 22-23, DES OA 238-23, DES OA 74-23, DES OA 107-23, DES OA 20-23, DES OA 279-23, DES OA 266-23, DES OA 212-23, DES VSC 224-23

V 2. kole přijímacího řízení ke studiu v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, bylo přijato výše uvedených 21 uchazečů o studium. 

Náhradníci budou kontaktováni v případě, že se uvolní místo ke studiu ve výčtu přijatých žáků. 

Uchazeči, kteří neobdrželi registrační číslo, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků na ZŠ.

Uchazečí, kteří obdrželi registrační číslo, ale nenachází se ani v přijatých, ani v náhradnících, nebyli ani zařazeni do výběru z důvodu horších studijních výsledků a ZŠ. 

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby na emailovou adresu prihlasky@danae.cz potvrdili, pokud možno obratem, zájem o přijetí ke studiu a nejdéle do středy 7. června 2023 odevzdali v naší škole zápisový lístek. Úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku jsou každý pracovní den od pondělí 29. května až do středy 7. června 2023 vždy od 12 do 16 hodin ve škole. 

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na brzkou komunikaci se zákonnými zástupci přijatých žáků.